• vip پنل

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق BTSایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  

  تعرفه ارسال : 11تومان  

  هزینه پنل: 85.000 تومان   

 • پنل ویژه

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  

  تعرفه ارسال : 11.5تومان  

  هزینه پنل: 50.000 تومان   

 • پنل رویال

  ارسال تکی،گروهی،زماندار،پیوسته 
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 

  تعرفه ارسال : 12تومان  

  هزینه پنل: 30.000 تومان   

 • پنل رایگان

  ارسال تکی ، متناظر  
  ارسال و از طریق همه اپراتور ها  
  دفترچه تلفن هوشمند  

  تعرفه ارسال : 12.5تومان  

  هزینه پنل: رایگان

مشتریان سیدر نت پیامک

با توجه به فعالیت های سیدر نت پیامک ؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف سیدر نت موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم